jump to navigation

Bersedia Berubah Untuk Capai Kemajuan Pelajaran 17 August 2010

Posted by admin in Akademik.
comments closed

Oleh Siti Zubaidah Abdullah

PUTRAJAYA, 17 Ogos (Bernama) — Keupayaan dan kesediaan warga pendidik untuk berubah adalah langkah awal ke arah mencapai kemajuan besar dalam sistem pendidikan yang merupakan satu daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).

NKRA pendidikan menjadi landasan dan titik permulaan dalam usaha menambah baik prestasi pelajar dalam sistem pendidikan peringkat sekolah secara menyeluruh, serta membolehkan mereka mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti.

Namun begitu, bagi menjayakan segala perubahan, warga pendidik memerlukan pengorbanan menyahut segala cabaran mengikut setiap perancangan dalam institusi pendidikan negara di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10). (more…)

Advertisements