jump to navigation

Tukar kerja atau tukar sikap dalam kerjaya 28 May 2010

Posted by admin in kerjaya.
comments closed

Sedarkah kita kejayaan bidang kerjaya adalah bermula daripada sikap kita terhadap kerja yang dilakukan. Menurut kajian dari salah sebuah universiti terkemuka, 90 peratus kecemerlangan seseorang itu bermula daripada sikap, manakala 10 peratus lagi adalah daripada kemahiran dan maklumat yang diperolehinya.

Maka perubahan sikap terhadap kerjalah yang membawa kepada nilai-nilai yang baik antaranya sikap budi pekerti yang tinggi, perhubungan yang baik terutama sesama rakan sepejabat, majikan dan seterusnya dapat menghasilkan daya usaha yang memuaskan, bertanggungjawab, rajin, inovatif dan juga berdisiplin. (more…)

Advertisements