jump to navigation

Biasiswa PIDM 2010 25 May 2010

Posted by admin in Biasiswa/Pinjaman.
comments closed

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) ialah sebuah badan berkanun yang melindungi pendeposit daripada kehilangan deposit sekiranya berlaku kegagalan bank, serta menggalak dan menyumbang ke arah kestabilan sistem kewangan di Malaysia. Visi kami adalah untuk menjadi penginsurans deposit amalan terbaik.

Program Biasiswa Sarjana Muda PIDM ini merupakan sebahagian daripada Tanggungjawab Sosial Korporat dan usaha kami dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat. Oleh itu, kami mempelawa semua pelajar Malaysia yang memerlukan bantuan kewangan untuk memohon Biasiswa PIDM dalam memenuhi hasrat kami untuk melahirkan bakal pemikir strategik dan pemimpin di masa hadapan. (more…)

Advertisements