jump to navigation

Pengurusan IPT Diminta Pelbagai Aktiviti Berbentuk Kemahiran Insaniah 3 April 2010

Posted by admin in Hal Ehwal Murid.
comments closed

PEKAN, 3 April (Bernama) — Pengurusan institusi pengajian tinggi (IPT) awam dan swasta diminta mempelbagaikan aktiviti kokurikulum dalam menanam elemen kemahiran insaniah di kalangan pelajar sekaligus meningkatkan kebolehpasaran mereka di sektor pekerjaan. (more…)

Advertisements